מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק א

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק א

  

הלכה א
דרכן של תלמידי חכמים, עניו, ושפל רוח, זריז, וממולח, עלוב, ואהוב לכל, ושפל רוח לאנשי ביתו, ירא חטא, ודורש את האדם לפי מעשיו, ואומר כל מה שיש לי בעולם הזה אין לי חפץ בו לפי שאין העולם הזה שלי, יושב ומתעטף בכסותו לפני רגלי חכמים, ואין איש רואה בו דבר רע, שואל כעניין, ומשיב כהלכה.

הלכה ב
הוי כנוד שאין נושא את הרוח, וכערוגה עמוקה שמחזקת את מימיה, וכקנקן זפותה שמשמרת את יינה, וכספוג שסופג את הכל. ולא תהי כפתח גדול שמכניס את הרוח, ולא כפתח קטן שמנבל את היקרים, אלא הוי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.