מנין המצוות לרמב"ם

מנין המצוות לרמב"ם

  

מנין המצוות
מצוות עשה
א מצוה ראשונה ממצוות עשה לידע שיש שם אלוה שנ' אנכי י"י.
ב ליחדו שנ' י"י אלהינו י"י אחד.
ג לאהבו שנ' ואהבת את י"י.
ד ליראה ממנו שנ' את י"י אלהיך תירא.
ה להתפלל לו שנ' ועבדתם את י"י אלהיכם, עבודה זו היא תפלה.
ו לדבקה בו שנ' ובו תדבק.
ז להשבע בשמו שנ' ובשמו תשבע. +/השגת הראב"ד */ להשבע בשמו שנ' ובשמו תשבע. א"א זו אינה מן המנין שלא בא אלא להזהיר שלא ישבע באל אחר ואולי על זה אמר דלאו הבא מכלל עשה עשה.+
ח להדמות בדרכיו הטובים והי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.