מנחת שי דברים פרשת עקב - ראה פרק יא

מנחת שי דברים פרשת עקב - ראה פרק יא

  

(ד) ברדפם אחריכם: מה מאד יש להפלא אמהחזקוני שכתב אחריהם, ופירש ברדוף המים אחרי המצריים, והיינו דכתי' בנערמו מים, ותרגם גאנקלוס חכימו מיא, שחכמו והערימו לעשות רצון בוראם לרדוף אחרי המצריים, עכ"ל. וכן בתיקון ס"ת ישן מצאתי גמגום זה, וגם דבמקרא גדולה כתי' בהגהה צ"ע לרז"ל אחריהם, ע"כ. ועד הנה לא ראיתי שום מדרש מפורש מזה, אולי סמכו על הא דאיתא במדרש ההמכילתא פ' בשלח על פסוק ומצרים נסי' לקראתו מלמד שבכל מקו' שהיה מצרי נס היה הים רץ כנגדו. וכן אמרו במדרש הובא ובילקוט פ' הנ"ל רמז רל"ה. וכ"כ זרד"ק ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.