מנהגי הרב זלמן יענט

מנהגי הרב זלמן יענט

  

ניסן: כשחל ר"ח ניסן בשבת מפקי' ג' ספרי תורה, בחדא קורין ששה בעניין היום והשביעי קורי' בספר תורה שניה וביום השבת ובראשי חדשיכם, והמפטיר בשלישית בפרשת בא החדש הזה לכם ומפטירין ביחזקאל כל עמי הארץ. ובשבת הגדול מתחילין להאריך ביוצר הכל יודוך, ואם ערב פסח בשבת מתחילין להאריך היוצר דווקא בשבת של חול המועדים, והיוצר אתי מלבנון כלה, והזולת אומרת אני מעשי למלך בניגון אבותי כי בטחו. ואם יש בו נשואין אומרים..., זולת אומרת אני מעשי ובסופו כראות חתן. למוסף כשיגיע למעשה בראשית יאמר אדיר דר מתוחים. בערב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.