מלבי"ם יהושע פרק י

מלבי"ם יהושע פרק י

  

(א) השאלות (א) הלא כבר אמר (למעלה ט) כי נתקבצו כל המלכים להלחם, וא"כ היו חמשה אלה מכללם ולמה עתה באו רק חמשה אלה. ולמעלה (שם) אמר ויתקבצו ופה אמר ויאספו, ובפסוק וא"ו כי נקבצו אלינו:
ויהי כשמוע. הנה למעלה (ריש סי' ט) ספר שנתקבצו כל המלכים להלחם עם ישראל, וה' הניא מחשבותם והטיל מהומה ביניהם באופן שלא באו כולם כאחת, כי יושבי גבעון שגם מלכם היה עם הועד של המלכים הנזכר (כי שם נזכר החוי) הם התיעצו להשלים עם ישראל, ועי"כ עלה חמת חמשה המלכים הנזכרים פה ויעלו להלחם עם גבעון, ונפלו בידי יהושע ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.