מלבי"ם יהושע פרק ח

מלבי"ם יהושע פרק ח

  

(א) אל תירא ואל תחת. עי' הבדלם (למעלה א, ט): קח עמך את כל עם המלחמה. לא מקצתם כבראשונה, וקום ועלה אתה בראשם: נתתי בידך את מלך העי ואת עמו. תחלה, כי הם יצאו מן העיר, ואח"כ תכבוש את עירו ואת ארצו ע"י האורב:

(ב) ועשית. לשרוף העיר ולהרוג כולם: רק שללה. שביריחו נתנו לאוצר ה': ובהמתה. ששם החרים אותם, עתה תבוזו לכם, כי פה לא יהיה הכבוש כולו נסיי כמו שהיתה נפילת חומת יריחו שלכן הקדישו השלל, רק יהיה ע"י תחבולת מלחמה, ולכן שים לך ארב לעיר:

(ג) השאלות (ג) למה שלח אורב זה שני ימי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.