מלבי"ם ויקרא פרשת ויקרא (מקטע ב)

מלבי"ם ויקרא פרשת ויקרא (מקטע ב)

  

קצא (הערה) (א) הלא לקמן [פרשתא ב'] דריש בני ישראל לדרשה אחריתי. ובן ממלת נפש דריש דרשה אחרת שם. (ב) מדוע לא פתח דבר אל ב"י ופתח נפש כי תחטא, (ג) ל"ל למעט עכו"ם איך נאמר שיביאו חטאת והלא [אמור פרשה ז' משנה ב'] צריך קרא לרבוי' עכו"ם על נו"נ, ועוד קושיות רבות בענין הריבוי לגרים ועבדים שיבואו בפנים:
דבר אל בני ישראל נפש כי תחטא, כבר בארתי זה (למעלה ס' ז') שיפלא מאד שבפרשיות הרבה התחיל הציוי סתם, ובהרבה פרשיות התחיל דבר אל בני ישראל, ובארנו שם שכ"מ שהתחיל דבר אל בני ישראל בא למעט עובד כוכב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.