מלבי"ם ויקרא פרשת בחקותי

מלבי"ם ויקרא פרשת בחקותי

  

א אם בחקותי תלכו סדר הלשון במאמרים שיש בהם תנאי כפול, להקדים את הדבר שיבקש שיהיה כן. וע"כ יקדים הן ללאו כמ"ש בקדושין (דף ס). ופי' התוס' שהדבר שיבקש שיהיה כן הוה כהן ומקדימו בלשון. וכן מה שהקדים אם בחקותי תלכו. מפני שהרצון מלפניו שילכו בחוקיו ושיקבלו שכר. ומאמר זה מובא בעכו"ם (דף ה'). ושם אומר אין אם אלא לשון תחנונים. כי ממ"ש אם בחקותי תלכו ואם בחקותי תמאסו. משמע שהברירה בידם. וזה אינו. רק שהצד הראשון בא על צד החפץ שיהיה כן שישמעו ושיקבלו הברכות. והנה חז"ל הזהירו שלא לעבד ע"מ לקבל פרס. כי ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.