מלבי"ם במדבר פרשת נשא פרק ו

מלבי"ם במדבר פרשת נשא פרק ו

  

(א - ב) פא דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, הנזירות הוא נדר מכלל נדרי איסור, והיה ראוי לכלול פרשה זו בפרשת נדרים וכדי שנדע שכל הנאמר בפ' נדרים נוהג גם בנזירות שהפרת נדרים ביחיד מומחה ושהאב והבעל מפר נזירות בתו ואשתו, ופי' חז"ל מפני שנדר הנזירות משונה משאר נדרים שאינו נאסר רק בזמן שנדר ובמין שנדר ובנזירות אפילו נדר רק יום אחד ורק ממין אחד כמו מן היין לבד אסור בכולם שלשים יום, ובצד זה משונה מדיני נדרים ולכן נאמרה בפ' מיוחדת:
פב איש או אשה, למה הוצרך לפרש שגם אשה נודרת נזירות הלא ידעינן שנד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.