מלאכת שלמה הלכות זכיה ומתנה פרק ח

מלאכת שלמה הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הלכה ב
[ב] שדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין הן. כתב הריב"ש בסי' קמ"ה וז"ל אמנם אם יש עדים שבשעת (פטירתן) [פטירתה] קיימה התנאי ההוא ברצון התנאי קיים שדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו ויש לסוחר להחזיר חצי הדירה ליורש וכו' יעו"ש והקשה הרב מל"מ ז"ל דהן לו יהי שלאה התנית עם הסוחר שכשתמכור שימכרנה לו ועשתה כל זה בלי אונס ובקנין גמור ובכל התנאים הצריכים לזה מ"מ לא מהני אלא לכשתמכור בחייה אבל לבאים אחריה זה לא שמעתי והדבר צריך תלמוד.
ולענ"ד נראה שדבר זה מתורתו של הרשב"א נלמד שכתב בתשובה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.