מלאכת שלמה הלכות ביאת המקדש פרק ב

מלאכת שלמה הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ב
[ב] והוזהרו כל הכהנים שלא יכנסו למקדש או לקדש הקדשים שלא בשעת העבודה שנאמר ואל יבא בכל עת אל הקדש זה קדש הקדשים מבית לפרוכת להזהיר על כל הבית וכו'. והקשה מרן בכ"מ וז"ל ומ"ש שנאמר ואל יבא בכל עת אל הקדש זה קדש הקדשים מבית לפרוכת להזהיר על כל הבית תמיה לי מאחר דקרא קאמר אל הקדש מנין לנו לומר זה קדש הקדשים ותו היכי מרבה כל הבית מדכתיב מבית לפרוכת דמשמע קדש הקדשים וכו' ונראה דה"פ אילו לא נאמר אל הקדש הייתי אומר דלפני ולפנים קרי קדש אבל ההיכל לא נאסר דתפסת מועט השתא דכתיב מבית לפרוכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.