מלאך

מלאך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5577 מקורות עבור מלאך. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

דברי הימים ב פרק לב

 בְקוֹל גָּדוֹל יְהוּדִית עַל עַם יְרוּשָׁלִַם אֲשֶׁר עַל הַחוֹמָה לְיָרְאָם וּלְבַהֲלָם לְמַעַן יִלְכְּדוּ אֶת הָעִיר:(יט) וַיְדַבְּרוּ אֶל אֱלֹהֵי יְרוּשָׁלִָם כְּעַל אֱלֹהֵי עַמֵּי הָאָרֶץ מַעֲשֵׂה יְדֵי הָאָדָם: ס(כ) וַיִּתְפַּלֵּל יְחִזְקִיָּהוּ הַמֶּלֶךְ וִישַׁעְיָהוּ בֶן אָמוֹץ הַנָּבִיא עַל זֹאת וַיִּזְעֲקוּ הַשָּׁמָיִם: פ(כא) וַיִּשְׁלַח יְקֹוָק מַלְאָךְ וַיַּכְחֵד כָּל גִּבּוֹר חַיִל וְנָגִיד וְשָׂר בְּמַחֲנֵה מֶלֶךְ אַשּׁוּר וַיָּשָׁב בְּבֹשֶׁת פָּנִים לְאַרְצוֹ וַיָּבֹא בֵּית אֱלֹהָיו ומיציאו וּמִיצִיאֵי מֵעָיו שָׁם הִפִּילֻהוּ בֶחָרֶב:(כב) וַיּוֹשַׁע יְקֹוָק אֶת יְחִזְקִיָּהוּ וְאֵת יֹשְׁבֵי יְרוּשָׁלִַם מִיַּד סַנְחֵרִיב מֶלֶךְ אַשּׁוּר וּמִיַּד כֹּל וַיְנַהֲלֵם מִסָּבִיב:(כג) וְרַבִּים מְבִיאִים מִנְחָה לַיקֹוָק לִירוּשָׁלִַם וּמִגְדָּנוֹת לִיחִזְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה וַיִּנַּשֵּׂא לְעֵינֵי כָל הַגּוֹיִם מֵאַחֲרֵי כֵן: ס

32

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ו

 כל מצות ומברך עליהן הלכה כהוכן היה ר' מאיר או' אין לך אדם מישראל שאין מצות מקיפות אותו תפלין בראשו תפלין בזרועו מזוזה בפתחו וארבע ציציות מקיפות אותו ועליהן אמ' דוד שבע ביום הללתיך וגו' נכנס למרחץ מילה בבשרו שנ' למנצח על השמינית וגו' ואו' חונה מלאך ה' סביב ליריאיו ויחלצם

33

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ה

 אמור' בלוקח מן השוק אבל במוצא פירות לתוך ביתו או ששילח לו חבירו פירות נוהג בהם דמאי הלכה כדר' שמע' או' שלש גזירות בדמאי מעשה שנכנסו רבותינו לעיירות של כותים שעל יד הדרך הביאו לפניהם ירק קפץ ר' עקיבא ועישרן ודאי אמ' לו רבן גמליאל היאך מלאך ליבך לעבור על דברי חביריך או מי נתן לך רשות לעשר א' לו וכי הלכה קבעתי בישראל א' לו ירק שלי עישרתי א' לו תדע שקבעתה הלכה בישראל שעישרתה ירק שלך וכשבא רבן גמליאל ביניהם עשה תבואה וקיטנית שלהן דמאי ושאר כל פירותיהם וודאי וכשחזר רבן שמעון בן גמל' ביניהם ראה שנתקלקלו

34

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ג

 נתלו בו עשר לונכיות שנ' ויסבו עשרה נערים וגו' הלכה יזולפי שגנב שלש גנבות לב אביו ולב בית דין ולב כל ישראל לפיכך נתקעו בו שלשה שבטים שנ' ויקח שלשה שבטים בכפו וגו' הלכה יחסנחריב לא נתגאה לפני המקום אלא על ידי מלאך שנ' ביד מלאכיך חירפת וגו' אני קרתי ושתיתי מים זרים אף המקום ברוך הוא לא נפרע מהן אלא על ידי מלאך שנ' ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' וגו' וכולם מלכים קשורי כתרים בראשיהם הלכה יטנבוכדנצר אמ' אין באי העולם כדי לדור ביניהם אלא אעשה לי עב קטנה ואדור בתוכה שנ' אעלה על במתי

35

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ח

 ה' איש אל רעהו ויקשב ה' (מלאכי ג' ט"ז). אלו הן יראי ה' אלו שגוזרים גזירה ואומרים נלך ונתיר את האסורים ונפדה את השבוים והספיק הקב"ה בידיהם והולכין ועושין מיד. ואלו הן ולחושבי שמו אלו שמחשבין בלבם ואומרים נלך ונתיר את האסורים ונפדה את השבוים ולא הספיק הקב"ה בידיהם ובא מלאך וחבטן בקרקע: יחיד יושב ועוסק בתורה שכרו מתקבל במרום שנאמר ישב בדד וידום כי נטל עליו (איכה ג' כ"ח) משלו משל למה הדבר דומה לאחד שהיה לו בן קטן הניחו ויצא לשוק עמד ונטל את המגילה והניחה בין ברכיו והיה יושב והוגה בה. כיון שבא אביו מן השוק אמר

36

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יב

 הקב"ה לחישתו. [ומנין שבקש משה מיתה כמיתתו של אהרן ושמע לחישתו] שנאמר מות בהר אשר אתה עולה שמה והאסף אל עמך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר (דברים ל"ב נ') הא למדת שבקש [משה] מיתה כמיתתו של אהרן: באותה שעה א"ל למלאך המות לך הבא לי נשמתו של משה. הלך מלאך המות ועמד לפניו אמר לו משה תן לי נשמתך. גער בו אמר לו במקום שאני יושב אין נותנין לך רשות לעמוד ואתה אמרת תן לי נשמתך גער בו והוציאו בנזיפה. עד שאמר לו הקב"ה למשה משה דייך העולם הזה שהרי העוה"ב שמור לך [שכבר המקום מתוקן לך] מששת ימי

37

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כז

 פרעה כנקבה ונכנסו כולם לים: ובוזי יקלו. זה סנחריב מלך אשור שנאמר ביד מלאכיך חרפת ה' ותאמר ברב רכבי אני עליתי מרום הרים ירכתי לבנון ואכרות קומת ארזיו מבחר ברושיו ואבוא מרום קצו יער כרמילו (ישעיה ל"ז כ"ד) לפיכך הקב"ה נהג בו מנהג בזיון ולא נפרע ממנו אלא על ידי מלאך שנאמר ויצא מלאך ה' ויכה במחנה אשור מאה ושמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כלם פגרים מתים (שם ל"ז ל"ו): רבי ישמעאל אומר הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד ולעשות: הוא היה אומר לא כל התורה כולה אתה מקבל

38

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לא

 בורות באדם זה טיבורו של אדם. מים חיים בעולם מים חיים באדם זה דמו של אדם. עצים בעולם עצים באדם זה עצמותיו של אדם. גבעות בעולם גבעות באדם זה עגבותיו של אדם. עלי ומכתשת בעולם עלי ומכתשת באדם זה ארכובותיו של אדם. סוסים בעולם סוסים באדם זה שוקיו של אדם. מלאך המות בעולם מלאך המות באדם זה עקיביו של אדם. הרים ובקעות בעולם הרים ובקעות באדם עומד דומה להר נופל דומה לבקעה. הא למדת שכל מה שברא הקב"ה בעולמו ברא באדם:

39

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק א

 כ"ט כ"ז): משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לשופטים ושופטים לנביאים ונביאים לחגי ולזכריה ולמלאכי חגי זכריה ומלאכי מסרו לאנשי כנסת הגדולה ואנשי כה"ג היו אומרים ג' דברים הוו מתונין בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה: משה קבל תורה מסיני לא מפי מלאך ולא מפי שרף אלא מפי ממ"ה הקב"ה שנאמר אלה החקים והמשפטים והתורות (ויקרא כ"ו מ"ו). ומנין שכתבם לו שנאמר ויכתבם על שני לוחות אבנים (דברים ד' י"ג). משה מסר ליהושע שנאמר ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידיו עליו (שם ל"ד ט'). יהושע מסר לזקנים שנאמר ויעבדו העם את

40

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כה

 ידעו] כל בני ישראל שמת אהרן: כיון שראה משה מטתו של אהרן מוצעת ומלאכי השרת עומדין ומספידין נתחמד לאותה מיתה שנאמר ומות בהר אשר אתה עולה שמה (לומר) [וגו'] כאשר מת אהרן אחיך (דברים ל"ב נ') באותה מיתה שחמדת. וכיון שהגיע קיצו של משה להפטר מן העולם בא מלאך המות ועמד כנגדו (זעפו ומסלקו) [זעפו משה וסלקו] בנזיפה. אמר מה אם בשליחותי לא (יוכל) [היית יכול] לעמוד האיך אתה מבקש למסור לך נשמתי. אם בשעה [שהייתי] יושב לא היית יכול לעמוד היאך אתה מבקש למסור לך נשמתי. הלך לו מלאך המות אצל הגבורה אמר לו רבש"ע משה עבדך אינו מבקש

1234567891011121314151617181920