מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ

  

פסוק א
(א). וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר אמר להם דין אני נוהג ביניכם ובין כל הדברים שאלו לא קיבלתם עליכם לא הייתי נפרע מכם אינו דומה מקבל לשאינו מקבל. ר' יהודה הנשיא מושלו משל למה הדבר דומה לאחד שנשא אשה <חשובה> אמרון לה התלקחת ליה פיסי עמריה. כך אתם ישראל נמשכתם לי נתמשכנתם לי נקוי שתעשו לי רצוני. ד"א וידבר אלקים מלמד שדברים שנאמרו כאן הן שנאמרו להלן שניהם לענין אחד מה שאי אפשר לו לפה לומר ואי אפשר לה לאוזן לשמוע. כאן הוא אומר וידבר אלקים את כל הדברים האלה ולהלן הוא אומר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.