מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כג

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כג

  

פסוק א
(א). לא תשא שמע שוא שלא ידברו סניגורין לפניהן. מנין לדיין שלא ישמע טענת אחד מבעלי דינין עד שלא יבוא חבירו ת"ל לא תשא שמע שוא. ומנין שלא יטעון אדם טענת שקר ת"ל לא תשא שמע שוא לא תשיא שמע שוא. ומנין שלא יטעים אדם דבריו לדיין תחלה ת"ל לא תשא שמע שוא לא תשיא שמע שוא. ומנין אזהרה למספר לשון הרע ולמקבל לשון הרע ת"ל לא תשא לא תשיא. ומנין לעד אחד שיודע בחבירו שהוא רשע אל יעיד עמו ת"ל אל תשת ידך עם רשע אל תצטרף עמו לעדות.
פסוק ב
(ב). לא תהיה אחרי רבים לרעות מנין שדיני נפשות בע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.