מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יז

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יז

  

פסוק א
(א). ויסעו כל עדת בני [יש' ממדבר סין לפי דרכינו למדנו שאין] השנאה באה [אלא על החטא ועל העבירה.
פסוק ב
(ב). וירב העם ע]ל משה וגו' שעברו [על שורת הדין ויאמר אליהם משה מה תריבון] וגומ' אמ' [להם כל זמן שאתם מידיינין כנגדי הרי א]תם מנסין את המקום [ד"א אמ' להם כל זמן שאתם מידיינין כנגדי ה]רי המק[ום] עושה [לכם נסים וגבורות ושמו מתגדל בעולם. ס]ל' פסו'
פסוק ג
(ג). ויצמ[א ש]ם [וגומ' מלמד שנגע בהם צמאון ולהלן הוא אומ' ויב]ואו מרתה [וגומ'(שמ' טו כג) לא נגע בהן צמאון אבל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.