מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב

  

פסוק א
(א). ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים. מלמד שהיו כל הארצות כשרות לדיבור עד שלא נתקדשה ארץ ישראל אבל משנתקדשה ארץ ישראל לא היה דבור עם הנביאים בכל מקום אלא על המים שנ' היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים על נהר כבר (יחז' א ג) ואומר ואני הייתי על אובל אולי (דנ' ח ב) ואומ' ואני הייתי על <יד> הנהר הגדול הוא חדקל (דני' י ד) וכן יונה לא היה מדבר עמו אלא על המים. ר' יהודה אומ' אף כתחלה לא היה דיבר עם הנביאים אלא על המים שנ' היה היה. ר' נחמיה אומר כתחלה היה דיבר ע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.