מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טז

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טז

  

פסוק א
(א). ויסעו מאלים ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין בחמשה עשר יום למה נאמר יום לידע איזה יום שאירעה שבת להיות. שסדורה ובאה מיום שברא הקב"ה את העולם ועד שניתנה להם בעשרים ושנים באייר. ד"א <בחמשה עשר> למה נאמר יום לידע יום שניתנה בו תורה לישראל. ד"א למה נאמר יום לידע יום שניתן בו מן לישראל. חררה שהוציאו ממצרים אכלו ממנו אחד ושלשים יום וכן הוא אומר ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים (שמ' יב לט) וכאן בחמשה עשר יום לחדש השני בצדו הוא אומ' הנני ממטיר לכם לחם. ר' שילא אומ' נסתפקו ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.