מזל שעה

מזל שעה

  
מזל שעה
רבי שלמה הכהן - נפטר בשנת תקפ"ז (1827).
רבי שלמה ב"ר יהודה הכהן נמנה על חכמי ירושלים במאות הי"ח והי"ט. נודע בגדולתו הן בהלכה והן ברזין של תורה.
שנים רבות נדד בערי אירופה בשליחות ירושלים כשד"ר.
מספריו ידועים: "יפה שעה" - על "עץ חיים" לרבי חיים ויטאל. "הוראת שעה" - דיני השנה לפי הקבלה. "שעת הכושר" - דרושים. "שעת רצון" - פירוש על הזוהר והתיקונים, ועוד.
רבי שלמה נפטר בירושלים בשנת תקפ"ז (1827) ונטמן בהר הזיתים.
ספר "מזל שעה" הודפס בשאלוניקי בשנת תקע"ב (1812). 16
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.