מושגים

מושגים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 222 מקורות עבור מושגים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר משה וב' משיחין

 מניה אתשקיין ישראל לתתא בע' אנפין דאורייתא, מיד והשקה את כל פני האדמה, שפירושו שישראל למטה ישקו ויקבלו מהשכינה את המוחין הנקראים ע' פנים לתורה, שהם מוחין דג"ר, כי פנים ה"ס ג"ר בס"ה חכמת אדם תאיר פניו וע' ה"ס ז"ס חג"ת נהי"ם, שכל אחת מהן כלולה מעשר. ושלשים העליונים אינם מושגים.[אות רלט] ד"א ואד יעלה מן הארץ, תרגומו ועננא יסתלק מן ארעא, ההיא דאתמר בה, כי ענן ה' על המשכן וגו'. פירוש אחר על הכתוב ואד יעלה מן הארץ, כתרגומו, וענן יעלה מן הארץ, והיינו השכינה, שנאמר בה, כי ענן ה' על המשכן וגו'. כי לעת קץ כאשר יבא

2

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר תקונא דעלמא תתאה מעלמא עלאה

 אחד ושמו אחד, דהיינו להביא את גמר התיקון, כמ"ש ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. ועל הזמן ההוא כתוב, וידעו כי אתה שמך ה' לבדך.[אות רצז] במטון דקולפוי קסטורין ידיעא, נטיף לסטרא דא לעילא נטיף לימינא, סטא לשמאלא, נחית לתתא. בהגעת הזווג דהכאה. במלכות דבינה, ההיכלות מושגים, דהיינו המוחין. מנטף לצד זה שלמעלה הוא מנטף לימין, נוטה לשמאל, יורד למטה. כלומר כשממשיך המוחין ממטה למעלה בלבד, הוא בחינת ימין דהיינו נצח, וכשנוטה לשמאל שהוא הוד יורדת הארת המוחין ממעלה למטה, אבל מבחינת נצח אין הארתם נמשך למטה, (להלן בבראשית ב' דף ח' ד"ה ואמרו) וכן לארבע זויין, וכן

3

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר ישרצו המים

 הארץ, בגין דאית אחרנין דלא אתחזון אלא ברוחא ממש לפום סכלתנו דבני נשא, וזה נשמע ממה שכתוב יעופף על הארץ, שמורה שהם כדמות בני הארץ, משום שיש מלאכים אחרים שאינם נראים אלא ברוח ממש, לפי מושגי השכל של בני אדם, וע"כ כתוב כאן על הארץ, להורות שהם אינם כן, אלא מושגים בבחינת דמות של בני אדם, וביאור הדברים הללו עי' להלן בבראשית ב' דף כ"ז ד"ה ועלייהו.פירוש. שיש מלאכים הנמשכים מצד המלכות, שהיא בחינת מחזה ולמטה דז"א, ועליהם אומר הכתוב ועוף יעופף על הארץ, כי הארץ ה"ס המלכות, והם נראים לבני אדם בחיזו דבר נש. ויש מלאכים הנמשכים מצד

4

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר מארת חסר

 ומתמן יעול בר נש למנדע לעילא, כי מקום גילוי של המוחין דחשבון אינם אלא בלבנה בלבד ולא כלום במדרגות הקודמות אליה, כנ"ל, אמנם אחר שיצאו ונתגלו המוחין הללו בלבנה, מאירים מוחין הללו בהכרח גם בכל מדרגות הקודמות אליה, שהרי מהם קבלה הלבנה את המוחין האלו. אלא מקודם שנגלו בלבנה אינם מושגים כלל אע"פ שכבר יצאו במדרגות הקודמות, כי בהן אין מקום לגילוי המוחין הללו כנ"ל, אבל לאחר שנגלו למטה בלבנה, נשלמים כולם מכח הגילוי הזו שבה. וז"ש, ומתמן יעול בר נש למנדע לעילא, כי אחר שנגלו בלבנה, אפשר להשיגם גם במדרגות הקודמות.א"ל והא כתיב והיו לאותות ולמועדים: א"ל ר"א,

5

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר ארימת ידאי בצלותין

 דג' רישין דא"א, שכולם עומדים במחשבה, דהיינו במקומן בא"א הנקרא מחשבה, שהוא אחד מהם בחשבון. שהמחשבה דא"א הוא אחד מתשעה האורות. והוא לאפוקי היותם ברדל"א שאין רדל"א מבחינתם כלל. הנה רצון כולם הוא לרדוף אחריהם דתשעה היכלין העומדים במקום רדל"א בשעה שהתשע אורות עומדים בהמחשבה, שהוא א"א, אבל ההיכלות אינם מושגים ואינם נודעים להט' אורות כי אלו ט' היכלות אינם עומדים לא בבחינת רצון, ולא בבחינת מחשבה העליונה, שהיא א"א, תופסים בה ואינם תופסים. באלו ט' היכלין, נמצאים ועומדים כל סודות האמונה. וכל אלו האורות מסוד המחשבה העליונה, שהיא א"א, מקובלים מהם, כולם, כל הט' היכלין. נקראים אין סוף. כי

6

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר והנה שלשה אנשים

 אפשר לה להעין לעמוד בגוון שלישי הזה, זולת בראית הארת הזהר על ידי הסתימה שבעין, שהוא גוון הב', בהתכללות גוון הא'.[אות מח] ועל דא כתיב וכו': ועל כן כתוב, היתה עלי יד ה'. ויד ה' עלי חזקה. דהיינו משום שהראיה הוא בסתימת העין, שהיא גבורה ותוקף. וכולם מושגים לנביאי האמת, דהיינו ב' גוונים הראשונים, מלבד משה, נאמן העליון, שזכה להסתכל למעלה, במה שלא נראה הזהר בו כלל. דהיינו בגוון הג', שהוא אספקלריאה המאירה, כמבואר.ביאור הדברים. כי הוקשה לו להסתרי תורה, שכתוב בפרשת וארא, וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי הוי"ה לא נודעתי להם. והרי

7

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויצא מאמר ס"מ ואשת זנונים

 של ירושלים וכו'. וסוד השערות והפנים והערף ופה ולשון ושפתים כבר בארתי אותם בפרצופי הקדושה, בחלק י"ג בתלמוד עשר ספירות ע"ש כי צריכים לאריכות גדול. וסוד צבע אדום שאומר על השערות שלה, הוא להורות על הארת חכמה שבה מן השמאל המכונה אדום. והסוד הוא, כי החכמה נקראת ראיה, והצבעים אינם מושגים על ידי שום חוש אלא על ידי הראיה, שה"ס חכמה. וצבע אדום, הוא החשוב שבצבעים, כי על כן הוא נראה למרחוק, יותר מכל מיני הצבעים. וז"ס תקון א) שערהא מתקנין סומקן כוורדא.תקון ב) אנפהא חוורין וסומקין. צבע לבן, יורה על הארת חסדים. וצבע אדום, על הארת החכמה. ונודע

8

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר סלו לרוכב בערבות

 שמתחת החכמה, הוא שמו, ודא איהו רתיכא דיליה ולא אתידע כלל, כי הוא נשאר מלובש במלכות המסיימת שלו, אע"פ שמלכות הזו נבחנת כלפי או"א וישסו"ת, שירדה משם, והעלו או"א וישסו"ת אליו, ורוכב בהם, אינו רוכב בהם אלא ע"י שמו, שהיא המלכות שתחת החכמה, שנקראת פרכת, וע"כ נשארו א"א ואו"א בלתי מושגים כמקודם ירידת המלכות. ונמצא שמצד אחד מתגלה החכמה בישסו"ת על ידי שא"א רוכב בי"ה, ומצד הב' א"א עצמו ואו"א נשארו בלתי מושגים כמקודם לכן.[אות תשכ] ודא איהו שמו וכו': וזה הוא שמו הגדול. דהיינו או"א, עם המלכות דא"א המלובשים בהם. משום שיש שם שאינו כל כך גדול כמוהו,

9

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר אם ה' לא יבנה בית

 שבמקום חכמה סתימאה, ובעוד שהם מצוים בח"ס מחוץ לרדל"א, הם רוצים להשיג הט' היכלות שבמקום רדל"א. והטעם הוא מפני שכל המוחין שלהם הם מקבלים מט' היכלות אלו. אבל אינם משיגים ואינם נודעים, כי אינם נמצאים לא ברצון ולא במחשבה עליונה, תופשים בהם, שמקבלים מהם מוחין, ואינם תופשים בהם, כי אינם מושגים. באלו עומדים כל סוד האמונה. וכל אלו האורות מסוד המחשבה העליונה שהיא חכמה סתימאה שלמטה מרדל"א כולם נקראים אין סוף, כי עד כאן האורות מגיעים ואינם מגיעים ולא נודעו אין כאן רצון ולא מחשבה. כי החכמה סתימאה זו נסתמה, ואינה מאירה כלום לתחתונים.[אות קג] כד נהיר מחשבה וכו':

10

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר רזא דקרבנא

 זה מזה ונעשו ט' היכלות, והיכלות אלו אינם אורות ואינם רוחות, ואינם נשמות, ואין מי שיעמד בהם. הרצון של כל תשעה האורות העומדים כולם במחשבה דא"א, שהיא, מחשבה דא"א, אחד מהם בחשבון, התשעה, הנה רצון כולם, הוא לרדוף אחריהם, דט' היכלות דרדל"א, בשעה שתשעה אורות עומדים במחשבה דא"א, אבל אינם מושגים ואינם נודעים. הט' דרדל"א. כי אלו ט' היכלות דרדל"א, אינם עומדים לא בבחינת רצון, ולא בבחינת מחשבה עליונה, שהיא א"א, תופשים בה ואינם תופסים. באלו ט' היכלות דרדל"א, עומדים כל סודות האמונה. וכל אלו האורות מסוד המחשבה העליונה ולמטה, שהיא א"א, כולם נקראים אין סוף. כי עד כאן האורות

1234567891011121314151617181920