מור וקציעה סימן תרע

מור וקציעה סימן תרע

  

ביומי דחנוכה בשעה שזולתי מבני גילי היו עסוקים ערוך השולחן צפה הצפית. מנורת שוא כולה, למשוך ביין את בשרם, לשחוק (שקאקי דאמען קרטין בי רוי (ומורה) משכח שכיחי. כי הוו בי מר שמאל באסקונדרי איטללו בנרדשיד וגורייתא) עושים לחם כזבים להתעלס באהבים, בימים המקודשים לאות ולמופת בישראל, לזכור חסדי ה' עלינו ועל אבותינו, בעשותו נוראות לעמו חשף ה' את זרוע קדשו לעיני העמים, וחייבים אנו לעשות זכר לנפלאותיו. ובמה אקדם ה' כי אם בחקירת עומק דעת חז"ל הקדושים, אשר לא לריק יגעו בדיני הלכות אלו לקיים המצוה כמאמרה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.