מוסר ודעת הלכות דעות פרק א

מוסר ודעת הלכות דעות פרק א

  

הלכה א
[א] ויש שהוא בעל תאוה. אמר המסדר, אחר שמדה הלזו היא כמסוס נוסס ואכלה כל יגיענו וכח נפשנו, אמור אמרתי, אשר מהחיוב להעתיק דברי קדשו של הרב החסיד בעל המחבר יד הקטנה, מ"ש בשער עוה"ז כי אחר הידוע מה שמבואר בפסוק ראשית חכמה יראת ה', ודרשו חז"ל דברים פ' תבא לשמור לעשות את כל מצותי, א"ר חלפתא כל מי שלמד ד"ת ואינו מקיים חמור ממי שלא למד כל עיקר, למה"ד למלך שהיה לו פרדס הכניס לתוכו ב' אריסין אחד נטע וקצץ ואחד לא נטע כלל, איזהו עונשו חמור, על מי כועס המלך יותר, לא על אותו שהיה נוטע וקוצץ, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.