מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמיני

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמיני

  

[ט, א] ויהי ביום השמיני.
(א) זה שאמר הכתוב שומר מצוה לא ידע דבר רע (קהלת ח) מי היה זה אהרן שנאמר ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים, ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה אמר להם משה לאהרן ולבניו שמרו אבלות שבעת ימים עד שלא יגיע בכם, ושמרתם את משמרת ה' שכך שמר הקב"ה שבעת ימים אבילות עד שלא הביא את המבול כביכול. ומנין שנתאבל שנאמר (בראשית ו) וינחם ה' כי עשה את האדם ויתעצב אל לבו ואין עציבה אלא אבל שנאמר (שמואל ב יט) ותהי התשועה ביום ההוא לאבל על ישראל כי אמר העם כי נעצב המלך על בנו, וכן עזרא אמר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.