מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נשא

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נשא

  

[ה, יב] איש איש כי תשטה אשתו.
(א) ילמדנו רבינו מי שמקנא לאשתו כיצד היה מקנא לה, כך שנו רבותינו המקנא לאשתו היה מוליכה לב"ד הגדול שבירושלים ומאיימין עליה כדרך שמאיימין על עדי נפשות ואח"כ מעלין אותה לשער המזרחי לשער נקנור ששם מטהרין את היולדות ואת המצורעין ומשקין את הסוטות, כהן היה ממלא פיאלי של חרש ונתן לתוכה חצי לוג מים מן הכיור, נכנס להיכל ופנה לימינו, מקום היה שם אמה על אמה וטבלה של שיש שם וטבעת קבועה ומגביה ונוטל עפר מתחתיה ונותן אל המים שנאמר ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, והיה כו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.