מדרש תנחומא (ורשא) פרשת מצורע

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת מצורע

  

[יד, ב] זאת תהיה תורת המצורע.
(א) ילמדנו רבינו כמה בני אדם אין להם חלק לעולם הבא, כך שנו רבותינו אלו שאין להם חלק לעה"ב שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אלו הן שלשה מלכים ירבעם ואחאב ומנשה, א"ר יהודה בר שלום בקשו חכמי המשנה לשנות ארבעה מלכים ולמנות שלמה עמהם אלא שיצאה בת קול ואמר אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו (תהלים קה) ואעפ"כ חזרו יום אחד ובקשו לשנות, ואתא אש מן השמים ולחכה בספסליהם וחזרה ואמרה המעמך ישלמנה כי מאסת כי אתה תבחר ולא אני ומה ידעת דבר (איוב לד) כל כך למה היו שונים על שכתוב בו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.