מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תשא

  

(א) ילמדנו רבינו כמה תרומות היו תורמין ישראל בכל שנה, כך שנו רבותינו שלש תרומות תורמין בר"ח אדר ובניסן ובאלול, בר"ח אדר ובניסן היתה תרומת הלשכה נגבית, והיו באין הכהנים ומכפרין על עונות ישראל מן השקלים שהיו שוקלין למה כדי שיהיו כל ישראל עסוקים במתנותיהן, והיו מתחילין לגבות מר"ח אדר ותורמין בר"ח ניסן, ולמה מתחילין באדר ותורמין בניסן, שלא לדחוק על ישראל והיו מזהירין את ישראל מר"ח, אמר שלמה דרך עצל כמשוכת חדק ואורח ישרים סלולה (משלי טו) בעשו הרשע הכתוב מדבר כשם שמשוכה של קוצים מתהדקת בבגדיו של ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.