מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תצא

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת כי תצא

  

(א) [כ, א] כי תצא למלחמה שנו רבותינו מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, וראית בשביה וגו' וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה כדי שלא תמצא חן בעיניך מה כתיב בתריה כי תהיין לאיש שתי נשים וגו' שתים בבית מריבה בבית ולא עוד אחת אהובה ואחת שנואה או שתיהן שנואות מה כתיב אחריו כי יהיה לאיש בן סורר ומורה כל מאן דנסיב יפת תאר נפיק מנייהו בן סורר ומורה שכן כתב בדוד על שחמד מעכה בת תלמי מלך גשור בצאתו למלחמה יצא ממנו אבשלום שבקש להרגו, ושכב עם עשר פלגשיו לעיני כל ישראל ולעיני השמש, ועל ידו נהרגו מישראל כמה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.