מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בלק

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בלק

  

(א) [כב, ב] וירא בלק זש"ה הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט (דברים לב) כי לא הניח הקב"ה לעכו"ם פתחון פה לבא לומר שאתה רחקתנו ולא נתת לנו כמו שנתת לישראל בעולם, מה עשה הקב"ה כשם שהעמיד מלכים חכמים ונביאים לישראל כך העמיד לעכו"ם ונבדקו מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של ישראל עם מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של העכו"ם, העמיד שלמה מלך על כל הארץ וכן עשה לנבוכדנצר שנא' (ירמיה כז) וגם את חית השדה נתתי לו לעבדו, זה בנה בית המקדש ואמר כמה רננות ותחנונים וזה החריבו וחרף וגדף ואמר אעלה על במתי עב אדמה לעליון (ישעי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.