מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בהעלותך

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בהעלותך

  

[ח, א] וידבר י"י אל משה לאמר דבר אל אהרן בהעלותך את הנרות.
(א) ילמדנו רבינו מהו להדליק בשמן שריפה בשבת, כך שנו רבותינו אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, רבי ישמעאל אומר אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת, וחכמים מתירין בכל השמנים, בשמן שומשמין בשמן אגוזים בשמן צנונות בשמן דגים בשמן פקועות, בעטרן ובנפט, רבי טרפון אומר אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד, עמד ר' יהודה על רגליו ואמר ליה לרבי טרפון מה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים מה יעשו אנשי אלכסנדריא שאין להם אלא שמן צנונות, ומה יעשו אנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.