מדרש תנאים לדברים פרק לד

מדרש תנאים לדברים פרק לד

  

פסוק א
(א). ויעל משה אמ' לו הקב"ה מעלה היא לך זו אינה ירידה לך: מערבות מואב מלמד שהראה לו הקב"ה שלשלת המלכים העתידים לעמוד מרות המואביה זה דוד וזרעו: אל הר נבו הר שנקראו לו ארבעה שמות הר העברים הר נבו הר ההר וראש הפסגה: ד"א הר נבו הר שמתו בו שלשה נביאים שלא מתחת ידי עבירה משה אהרן ומרים: ראש הפסגה מה פיסגה זו פרושה מן האשכול ואינה פרושה כך היתה קבורתו של משה מותאמת בין שני ההרים הר מיכן והר מיכן והיא מותאמת ביניהן: אשר על פני יריחו מלמד שהראה לו המקום שלשלת הנביאים העתידים לעמוד מרחב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.