מדרש תנאים לדברים פרק לא

מדרש תנאים לדברים פרק לא

  

פסוק יד
(יד). הן קרבו ימיך למות ר' שמעון בן יוחאי אומר ברוך דיין האמת אדון כל המעשים שאין עולה ומשוא פנים לפניך בוא וראה בשעה שאמר הקב"ה למשה הן קרבו ימיך למות השיב משה ואמר לפני הקב"ה רבונו של עולם בלשון שקלסתי בו אתה גוזר עלי מיתה משל לה"ד לאחד שהיה מהלך בדרך ומצא סייף הנדוי אמר אין זה ראוי אלא למלך הלך והביאו דרון למלך אמר המלך לכו והסירו בו את ראשו אמר לו אדוני המלך בדרון שהבאתי לך אתה בא אלי להרגני כך אמר משה לפני הקב"ה רבונו של עולם בלשון שקלסתיך אתה בא להרגני ומה קלסו שאמר לפני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.