מדרש תנאים לדברים פרק כב

מדרש תנאים לדברים פרק כב

  

פסוק א
(א). לא תראה את שור אחיך למה נאמר לפי שהוא אומ' (שמות כג ד) כי תפגע שומע אני כמשמעו ת"ל כי תראה או כי תראה שומע אני אפלו רחוק ממנו מלוא עיניו ת"ל כי תפגע הרי זה ששיערו חכמים אחד משבעה ומחצה למיל וזה הוא רוס: לא תראה את שור אחיך מצות לא תעשה ולהלן הוא אומ' כי תפגע מצות עשה: את שור אחיך או שיו לחייב על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו: נדחים אין נדחים אלא שיצאו חוץ לתחום כענין שנ' (ברא' לז טו) וימצאהו איש והנה תעה: נדחים כדרך הדחתן מיכן אמ' איזו היא אבדה מצא חמור ופרה רועים בדרך אין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.