מדרש תנאים לדברים פרק כא

מדרש תנאים לדברים פרק כא

  

פסוק א
(א). כי ימצא חלל למה נאמר לפי שהוא אומר (במד' לה לג) ולארץ לא יכ' לד' אש' שפ' בה כי אם בד' שפ' אבל אם לא נמצא ההורג לא שמענו ת"ל כי ימ' חל' באד' בא הכת' ללמד על עגלה ערופה שתהא מכפרת על שופכי דמים לכך נאמ' הפרשה: כי ימצא פרט לממציא עצמו מיכן אמרו נמצא סמוך לספר או לעיר שיש בה גוים לא יהו מודדין כל עיקר: חלל לא חנוק ולא מפרפר: באדמה לא טמון בגל: נופל לא תלוי באילן: בשדה לא צף על פני המים: אשר ה' אלהיך נתן לך לרבות עבר הירדן: לא נודע מי הכהו הא אם נודע לא היו עורפין אפלו עבד או א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.