מדרש תנאים לדברים פרק יט

מדרש תנאים לדברים פרק יט

  

פסוק א
(א). כי יכרית ה' אלהיך את הגוים הרי משה מזהיר את ישראל שלא לעשות כמעשה הגוים שהן באין לירש את ארצם בשכר שהן מקבלין עליהן שלא לעשות כמעשיהם הן באין לירש את ארצם: אשר ה' אלה' נותן לך בזכותך: וירשתם במה וישבת בער' ובבתי' בחזקה לפי דרכינו למדנו שהקרקעות נקנין בחזקה לפי דרכינו למדנו שרגלי ארץ ישראל מטהרות ארץ העמים: וישבת בער' ובב' אין לי אלא ערים ובתים שמצאו וישבו מנ' אם רצו לכבש ולישב יכבישו ת"ל (יב כט) וישבת בארצם מכל מקום: אני אקרא וישבת בארצם אחד ערים ואחד בתים במשמע ומה ת"ל וי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.