מדרש תנאים לדברים פרק יב

מדרש תנאים לדברים פרק יב

  

פסוק א
(א). אלה החקים אלו המדרשות: והמשפטים אלו הדינין: אשר תשמרון זו משנה: לעשות זה מעשה: בארץ יכול כל המצות כולן יהוא נוהגות בחוצה לארץ ת"ל לעשות בארץ: יכול כל המצות כולן לא יהוא נוהגות אלא בארץ ת"ל כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אחר שריבה הכת' מיעט הרי אנו למידין אותן מן האמור בענין ומה אמור בענין אבד תאבדון את כל המקומות מה ע"ז מיוחדת שהיא מצות הגוף ואינה תלויה בארץ נוהגת בארץ ובחוצה לארץ כך כל מצות הגוף שאין תלויה בארץ נוהגת בארץ ובחוצה לארץ ושבארץ אינה נוהגת אלא בארץ חוץ ערלה וכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.