מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צה

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צה

  

[א] [צה, א] לכו נרננה לה' נריעה לצור ישענו. זהו שאמר הכתוב רני בת ציון הריעו ישראל וגו' (צפניה ג יד), על איזה דבר, הסיר ה' (שופטיך) [משפטיך] פנה איבך (שם שם /צפניה ג'/ טו), הכל שמחים במפלתן של רשעים, וכן הוא אומר שבר ה' מטה רשעים שבט מושלים מכה עמים בעברה (ישעיה יד ה ו), מה כתיב נחה שקטה כל הארץ פצחו רנה (שם שם /ישעיהו י"ד/ ז), ואומר כשמח כל הארץ שממה אעשה לך (יחזקאל לה יד), אימתי הארץ שמחה, כשאעשה אותך שממה, וכן הוא אומר וישב עליהם את אונם (תהלים צד כג), מיד לכו נרננה לה', וכן הוא אומר בט ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.