מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צד

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צד

  

[א] [צד, א] אל נקמות ה' אל נקמות הופיע, זהו שאמר הכתוב כה אמר ה' יגיע מצרים וסחר כוש (וסבא) [וסבאים] אנשי מדה (אליך) [עליך] יעבורו [וגו'] אך בך (ה') [אל] ואין עוד אפס אלהים [אכן אתה אל מסתתר] (ישעי' מה יד טו), מהו אך בך (אלהים) [אל] א"ל (איכן) [אכן] אתה אל מסתתר (איכן) [אכן] יש בך כח ומסתתר, הופיע את גבורתיך הוי אל נקמות הופיע. רבי ור' נתן, רבי אומר בשר ודם (הקנאה) [חימה] כובשת אותו, אבל הקב"ה הוא כובש את החימה, שנאמר נוקם ה' ובעל חימה (נחום א ב) [ר' נתן אומר בשר ודם קנאה כובש אותו, אבל הק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.