מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צג

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור צג

  

[א] [צג, א] ה' מלך גאות לבש וגו'. זהו שאמר הכתוב מי לא יראך מלך הגוים (ירמיה י ז), אמר לו הקב"ה לירמיה, אתה קורא אותי מלך הגוים, ומלכיהון דישראל לית אנא, אמר לו לפי שאמרת לי נביא לגוים נתתיך (שם /ירמיהו/ א ה), אף אני קורא לך מלך הגוים, כי לך יאתה (ירמיה י ז), לך מלכוותא יאה. ה' מלך גאות לבש. אמר ר' חנינא יש לך שהוא נאה ללבושו, ואין לבושו נאה לו, יש נאה לבושו, והוא אינו נאה ללבושו, אבל הקב"ה הוא נאה ללבושו, ולבושו נאה לו, ה' מלך גאות לבש. [שבעה לבושין לבש הקב"ה, אחד במלחמת הים, ה' מלך גאות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.