מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כד

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כד

  

[א] [כד, א] לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה. זה שאמר הכתוב על ידי איוב, צדק לבשתי וילבשני (איוב כט יד), אמר ר' חנינא יש נאה ללבוש ואין לבושו נאה לו, ויש שאין נאה ללבושו, ולבושו נאה לו, יש אדם שהוא עשיר, ואין שמו לפי עושרו, ויש רש ואין שמו לפי עניותו, וכן אמר שלמה מלך ישראל יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב (משלי יג ז). ויש אדם שהוא גבור, ואין שמו לפי גבורתו, ויש חלוש, ואין שמו לפי חלשותו, ויש אדם בחור, ותוארו נאה, ואשתו מכוערת ושנואה נתונה בתוך אפריון דכפישה, והעם אומרים מי הוא בעלה של זו, והם או ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.