מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כב

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כב

  

[א] [כב, א] למנצח על אילת השחר. זהו שאמר הכתוב אלהים ה' חילי וישם רגלי כאילות (חבקוק ג יט), [אמר ר' פנחס] כאילים אין כתיב כאן, אלא כאילות שרגלי הנקיבות עומדות יותר מן הזכרים. ועל במותי (יעמידני) [ידריכני] (שם שם /חבקוק ג'/), מהו על במותי, בימאות שלי, (יעמידני) [ידריכני] אלו המצריים, שכיון שנשתקעו בים, רמז הקב"ה לים והשליכן ליבשה, והיו ישראל רואין אותן מתים, שנאמר וירא ישראל את מצרים מת (שמות יד ל), מה היו עושין להם, היו כל אחד ואחד מישראל נוטל כלבו, והולך ונותן את רגלו על צואר של מצרי, והי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.