מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יח

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יח

  

[א] [יח, א] למנצח לעבד ה' לדוד [וגו', ביום הציל ה' אותו]. זהו שאמר הכתוב לך יום אף לך לילה (תהלים עד טז), ר' יודן אומר בשם ר' יהודה, כל שאמר דוד בספרו, כנגדו וכנגד כל ישראל וכנגד כל העתים אמרו, אמר לפניו רבונו של עולם עשית לנו נסים בלילה ואמרנו שירה בלילה, שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי (שם /תהלים/ מב ט), ואומר השיר יהיה לכם כליל התקדש חג (ישעיה ל כט), עשית לנו נסים ביום, ואמרנו לפניך שירה ביום, שנאמר למנצח וגו' ביום הציל ה' אותו.
[ב] [דבר אחר [יח, א] למנצח לעבד ה' לדוד]. זהו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.