מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יב

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור יב

  

[א] [יב, א] למנצח על השמינית [מזמור לדוד] הושיעה ה' כי גמר חסיד כי פסו אמונים מבני אדם. זהו שאמר הכתוב אבד חסיד מן הארץ (מיכה ז ב), אדרינוס שחיק עצמות שאל באיזה זכות אומה זו עמדה, אמרו לו יש בהם חסידים, ויש בהם צדיקים שעמלים בתורה ועוסקין במצות, מיד גזר והטיל מזה גמסאות על הארץ, כיון שנתנו עליהם העול הזה, חדלו מלעסוק בתורה, ועל זה אמר דוד הושיעה ה' כי גמר חסיד. מעשה בחסיד אחד שאבדה מטרונא אחת קופסא מליאה דינרין, מצאה אותו חסיד, כיון שהביאה אמרו לה אינו יודע מה היא לפיכך הביאה לך, אמרה להן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.