מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ז

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ז

  

[א] [ז, א] שגיון לדוד אשר שר לה'. זהו שאמר הכתוב גם במדעך מלך אל תקלל (קהלת י כ), מלך שבדורך אל תקלל, [ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר (שם /קהלת י'/)], עשיר שבדורך אל תקלל, כי עוף השמים יוליך את הקול (שם /קהלת י'/), אמר ר' ירמיה זה עורב חכמת טיארין, ובעל כנפים יגיד דבר (שם /קהלת י'/), משום אזנים לכותל, אמר הקב"ה לדוד למה אתה מקלל את משיחי ותאמר יבשו ויבהלו מאד כל אויבי (תהלים ו יא), והלא שאול קראת אויב, שנאמר ביום הציל ה' אותו מכף כל אויביו ומיד שאול (תהלים יח א), אמר לפניו רבונו של עולם זדונות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.