מדרש משלי (בובר) פרשה כא

מדרש משלי (בובר) פרשה כא

  

סימן א
[א] פלגי מים לב מלך ביד ה' על כל אשר יחפץ יטנו. ר' ישמעאל אומר פלגי מים ביד ה', מה המים הללו כשאתה נותנן בכלי אתה מטה אותן לכל צד שאתה רוצה, כך כשבשר ודם עולה למלוכה לבו נתון ביד הקב"ה אם זכה העולם, הקב"ה מטה לבו של מלך לגזירות טובות, אבל אם נתחייב העולם, הקב"ה מטה לבו לגזירות רעות, וכל גזירה וגזירה שיוציא מפיו אינה יוצאה בתחלה, אלא מלפני הקב"ה, ולכך נאמר על כל אשר יחפץ יטנו.
סימן ג
[ג] עשה צדקה ומשפט. אמר ר' [אלעזר בר'] שמעון כל העושה צדקה ומשפט, מעלה עליו הכתוב כאיל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.