מדרש משלי (בובר) פרשה יד

מדרש משלי (בובר) פרשה יד

  

סימן א
[א] חכמות נשים בנתה ביתה. זו יוכבד שהעמידה שלשה צדיקים, משה ואהרן ומרים, ושלשתם זכו לשמש את ישראל, משה על המן, אהרן על ענני כבוד, ומרים על הבאר, ושלשתם היו נביאים. משה מנין, שנאמר ולא קם נביא עוד בישראל כמשה (דברים לד י). אהרן מנין, שנאמר ואהרן אחיך יהיה נביאך (שמות ז א). מרים מנין, שנאמר ותקח מרים הנביאה אחות אהרן (שם /שמות/ טו כ). אמר רב הונא מה נבואה נתנבאה, אמרה לאביה עתידה אמי לילד בן שמושיע את ישראל, וכיון שנולד נתמלא הבית שלו אורה, עמד אביה ונשקה על ראשה, אמר לה בתי נתקי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.