מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה ב

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה ב

  

סימן א
[א] אני חבצלת השרון [שושנת העמקים]. (שהיא) [כדרך שהשושנה הזו] נאה, כך ישראל נאים במעשיהם מכל האומות.
ד"א אני חבצלת השרון. אין השרון אלא שהיא שרה למקום, למי שברא את העולם.
שושנת העמקים. שאין שושנה נאה בעולם אלא שושנת העמקים. כדרך שהשושנה נאה כך ישראל נאים בזמן הבכורים שהיה שבט יהודה מביא, והשיר /והשור/ בראשם ועטרה של זהב בראשם. הגיעו למקדש היו השליחים מעטרים את בכוריהם. הקריבו היו מביאים ענבים ותאנים ותמרים והשיר היה מכה לפניהם, והיו הסגנים והפחות והגזברים עומדים מפניה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.