מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ט

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ט

  

סימן א
[א] [כי את כל זה וגו'. הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע. ר' שמעון בר אבא פתח הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע, לצדיק זה נח, שנאמר איש צדיק תמים היה (בראשית ו' ט') אמרו כשיצא מן התבה הכישו ארי ושברו והיה צולע. ולרשע זה פרעה, אמרו כשבא פרעה לישב על כסא שלמה ולא היה יודע מנגנון שלו והכישו ארי ושברו והיה צולע], זה מת צולע וזה מת צולע. לטוב. זה משה. ולטהור. זה אהרן [שהיה עסוק בטהרתן של ישראל]. ולטמא. אלו מרגלים. אלו אמרו גנאי של ארץ ישראל. ואלו אמרו שבחה של ארץ ישראל, אלו לא נכנסו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.