מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ז

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ז

  

סימן א
[א] טוב שם משמן טוב. אמרו לו לשלמה מה היא טוב שם משמן טוב. אמר להם בשעה שאדם נולד אין הכל יודעין מה יהיה בו. בשעה שנפטר בשם טוב ומפיע מעשים טובים, ישראל באין ומטפלין עמו, ועושין עמו גמילות חסד, ולמה לא אמר מיין טוב, ומדבש טוב, אלא הניח כל המשקים טובים ולא אמר אלא שמן. אלא מה שמן אתה נותן לתוכו מים והם צפים. ד"א טוב שם משמן טוב [שמן טוב יורד שנאמר כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן (תהלים קל"ג ב'). שם טוב] עולה. שנאמר ואעשך לגוי גדול וגו' (בראשית י"ב ב'). שמן טוב לשעה, שם טוב לעולם, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.