מדרש אגדה (בובר)

מדרש אגדה (בובר)

  

מדרש אגדה (בובר)
מדרש על כל התורה שפרסם החוקר שלמה בובר מכת"י יחיד בעולם שנמצא בעיר חלב שבסוריה, בווינה תרנ"ד (1894). זהו מדרש פרשני שמחברו, שחי כנראה לקראת סוף האלף החמישי (המאה הי"ב - המאה הי"ג) השתמש בדברי חז"ל, בדברי רבי משה הדרשן, במדרש לקח טוב ועוד.