מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ד

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ד

  

משנה א
בן זומא אומר הפירוש: מה שנקרא על שם אביו הוא מפני שלא נסמך להקרא רבי, כמו שאמרו בראשון מתעניות [ג א], על בן בתירה מפני שלא נסמך קראו על שם אביו. ושלשה תלמידים היו שלא האריכו ימים ולא נסמכו ולא ונקראו על שם אביהם, כמו שאמרו בסנהדרין [יז ב], היושבים לפני חכמים שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא ושמעון התימני שהיה מתמנת, כמו חתן התימני שנאמר בענין שמשון [שופטים טו ו]. ובן זומא הוא מהנכנסים לפרדס, ואמרו עליו בפרק אין דורשין [יד ב], הציץ ונפגע, כלומר שלא יצא בשלום כמו ר' עקיבא, אבל היה כמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.