מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ב

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ב

  

משנה א
רבי אומר הפירוש: כבר כתבתי בסוף פרק ראשון [משנה טז] למה הפסיק התנא בסדר הנשיאים, כי עשה כן לחתום הפרק בשלום ובפרק זה, התחיל דברי רבי שהוא ר' יהודה הנשיא, כמו שאמרו בגיטין רבי יהודה הנשיא מנו, רבי. וכן בפרק החולץ [יבמות מה ב] ובפרק במה מדליקין [שבת לב ב] וכן הוא נקרא כן בבבא שאחר זו. ובן בנו הוא הנקרא רבי יהודה נשיאה, וידוע הוא, כי רבי היה גדול מאביו וכל שכן מבנו, וכמו שביארתי בראיות בפרק ראשון [משנה טז]. ואם כן, למה לא קראוהו רבן כאביו ובנו. הטעם בזה, שהיה ידוע בדורו שלא היה כמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.